Směrnice 2016/53/EU

Rekreační plavidla

Kontaktuje nás

Rekreační plavidla

Aby byla zajištěna odpovídající úroveň kvality a bezpečnosti na trhu s rekreačními plavidly na území členských států Evropské Unie, vytvořil Evropský parlament a Rada směrnici 2016/53/EU.

Směrnice 2016/53/EU obsahuje seznam požadavků a specifik pro uvedení rekreačních plavidel na trh EU a pro odstranění bariér obchodu s rekreačními plavidly mezi členskými státy.

Rekreační plavidla musí být dle nařízení při uvedení na trh mimo jiné opatřeny označením CE. Označení musí být provedeno viditelným, snadno čitelným a nesmazatelným způsobem.

Proč spolupracovat s námi

  • Zajistíme vám nezávislý audit od našich zkušených odborníků
  • Navrhneme takové řešení, aby bylo pro vaši firmu co nejužitečnější
  • Respektujeme cenovou politiku firem, proto nabízíme férové ceny

Co získáte na základě posouzení shody

  • Budete mít jistotu dodržení všech právních aspektů pro vstup na trh EU
  • Získáte možnost obchodu s rekreačními plavidly na území EU
  • Zajistíte odborné posouzení odpovídající kvality svých výrobků
Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

ISO 37301

Certifikace ISO 37301 | Compliance Management Syst

Standard ISO 37301 je speciálně navržen pro zlepšení systému dodržování předpisů v organizaci.

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

Pokud se chystáte přivézt jachtu nebo osobní plavidlo ze země mimo Evropskou unii, rádi vám poskytneme dodatečné posouzení shody plavidla na základě přezkoumání dokumentace, výpočtu pevnosti a stability, testů vztlaku a měření hladiny hluku. V případě zájmu nás kontaktujte.

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více