Směrnice 2016/53/EU

Rekreační plavidla

Mám zájem

Rekreační plavidla

Aby byla zajištěna odpovídající úroveň kvality a bezpečnosti na trhu s rekreačními plavidly na území členských států Evropské Unie, vytvořil Evropský parlament a Rada směrnici 2016/53/EU.

Směrnice 2016/53/EU obsahuje seznam požadavků a specifik pro uvedení rekreačních plavidel na trh EU a pro odstranění bariér obchodu s rekreačními plavidly mezi členskými státy.

Rekreační plavidla musí být dle nařízení při uvedení na trh mimo jiné opatřeny označením CE. Označení musí být provedeno viditelným, snadno čitelným a nesmazatelným způsobem.

Proč spolupracovat s námi

  • Zajistíme vám nezávislý audit od našich zkušených odborníků
  • Navrhneme takové řešení, aby bylo pro vaši firmu co nejužitečnější
  • Respektujeme cenovou politiku firem, proto nabízíme férové ceny

Co získáte na základě posouzení shody

  • Budete mít jistotu dodržení všech právních aspektů pro vstup na trh EU
  • Získáte možnost obchodu s rekreačními plavidly na území EU
  • Zajistíte odborné posouzení odpovídající kvality svých výrobků
Mám zájem

Nejžádanější certifikace

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

Systémy managementu kvality odpovídající normě ISO 9001 vám umožní zvyšovat kvalitu vašich výrobků či poskytovaných služeb, zefektivnit firemní procesy nebo například účastnit se výběrových řízení pořádaných státní správou.

ISO 14001

Systémy enviromentálního managementu

Certifikace normy ISO 14001 vám umožní nejen kompletní kontrolu nad dopady vaší společnosti na životní prostředí, ale dokážete rovněž efektivně snižovat provozní náklady.

ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

Zavedením normy ISO 45001 dokážete zajistit vyšší úroveň bezpečnosti práce, předcházet chorobám z povolání a minimalizovat rizika narušení provozu vaší organizace.

ISO 27001

Systémy managementu kvality (QMS)

ISO 22301

Systémy managementu kontinuity podnikání

ISO 20000

Systémy managementu IT služeb (ITSM)

Pokud se chystáte přivézt jachtu nebo osobní plavidlo ze země mimo Evropskou unii, rádi vám poskytneme dodatečné posouzení shody plavidla na základě přezkoumání dokumentace, výpočtu pevnosti a stability, testů vztlaku a měření hladiny hluku. V případě zájmu nás kontaktujte.

Kontaktujte nás

Kdo jsou naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Všechny reference