Ocelové konstrukce EN 1090

Požadavky na ocelové/hliníkové konstrukce

Kontaktuje nás

Ocelové konstrukce

Aby byla zajištěna odpovídající úroveň mechanické únosnosti, stability, použitelnosti a trvanlivosti ocelových a hliníkových konstrukcí ve stavebním průmyslu v mezinárodním měřítku, je potřeba dodržovat příslušné požadavky.

Ty definuje evropská norma EN 1090-2, respektive EN 1090-3.

Standard EN 1090-2/3 definuje požadavky bez ohledu na typ či rozměr ocelové/hliníkové konstrukce a vztahuje se na ocelové konstrukce navržené dle norem EN 1993 a ocelobetonové konstrukce dle EN 1994. Jedná se konstrukce budov, mostů a dalších staveb.

Při provádění svařování při výrobě a montážích ocelových/hliníkových konstrukcí, je potřeba dodržovat specifické požadavky dle normy ISO 3834.

Proč spolupracovat s námi

  • Naši posuzovatelé disponují kromě znalostí norem zkušenostmi přímo z oboru
  • Navrhneme takové řešení, aby bylo pro vaši firmu co nejužitečnější
  • Respektujeme cenovou politiku firem, proto nabízíme férové ceny
  • Zajistíme speciální certifikáty podle požadavků zemí, které si stanovily speciální požadavky na konkrétní výrobek

Co získáte na základě certifikace 

  • Získáte mezinárodně uznávaný certifikát 
  • Prokážete bezpečnost ocelových/hliníkových konstrukcí
  • Minimalizujete pravděpodobnost sankcí ze strany orgánů stavebního dozoru
Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

Systémy managementu kvality odpovídající normě ISO 9001 vám umožní zvyšovat kvalitu vašich výrobků či poskytovaných služeb, zefektivnit firemní procesy nebo například účastnit se výběrových řízení pořádaných státní správou.

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

ISO 27001

Systémy managementu bezpečnosti inormací

Zajistíme vám kompletní certifikaci pro zajištění bezpečnosti ocelových/hliníkových konstrukcí dle standardu EN 1090. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více