Vystavení WPQR

LL-C (Certification) poskytuje vystavení akreditovaných osvědčení o schválení svařovacích postupů WPQR. Požadovaná osvědčení se vystavují po provedení zkoušek v akreditovaných zkušebnách v krátkých termínech.

Jsme schopni provést většinu zkoušek do 2 pracovních dnů ode dne přijetí vzorků a výsledky zkoušek jsou klientům sděleny ihned po provedení zkoušky. Za běžných okolností se protokoly o provedené zkoušce zasílají elektronicky do jednoho pracovního dne od provedení zkoušky.

Stačí se obrátit na pracovníky LL-C (Certification) a ti Vám rádi pomohou splnit Váš požadavek včas.

Nedestruktivní zkoušky.

Vydání inspekčního certifikátu pro kvalifikaci postupu svařování WPQR nebo specifikaci postupu svařování WPS je podmíněno provedením řady zkoušek, jako je vizuální prohlídka, rentgenová prohlídka (RT), zkouška ultrazvukem (UT nebo UFD), zkouška magnetickými částicemi (MT) a zkouška zjištění vad barevnou indikací s užitím kapilární metody (PT).

Destruktivní zkoušky.

Dalším bodem je aplikace vhodná mechanické zkoušky, např. tahová zkouška svarového spoje, příčná zkouška tahem, podélná zkouška ohybem, příčná zkouška ohybem, nárazová zkouška.

Makroskopická, mikroskopická zkouška a jiné posouzení.

Celkové vyhodnocení svaru se zakončí makroskopickou zkouškou, posouzením tvrdosti, prověření lomového chování svarového spoje, zkouškou vrubové pevnosti, zkouškou odolnosti vůči korozi, metalografickou zkouškou, zkouškou mikrostruktury, zjištění množství feritu - stanovení Feritového čísla.

Kontaktujte nás
+420 222 310 605

Aktuality
30.6.2017 Akreditace ANSI/ANAB

LL-C v červnu 2017 prošla jako jedna z mála evropských certifikačních společností akreditací pro systémy managementu kontinuity podnikání ISO 22301 a managementu bezpečnosti dopravních řetězců ISO 28000 od americké akreditační autority ANSI/ANAB

1.4.2015 KVALITA A BEZPEČÍ

LL-C (Certification) získala od Ministerstva zdravotnictví ČR oprávnění k hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče podle vyhl. 102/2012 v rámci zákona o zdravotních službách, můžeme tedy klientům nabídnout nejširší portfolio nezávislých kontrol v oblasti lůžkových zdravotních služeb.

starší aktuality