certifikace ohsas 18001 (BOZP)

Management systému bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

Proč OHSAS 18001 ?

Tato norma je podle názoru odborníků nejuniverzálnější předpis pro oblast aktivního řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Svou strukturou a systémovým přístupem připomíná známé normy ISO 9001 a ISO 14001, je aplikovatelný na jakoukoliv národní legislativu. Pokud existují ve světě rozdíly v přísnosti legislativy jednotlivých zemí, aplikace OHSAS 18001 zajistí ve firmě uplatnění základních mezinárodně uznávaných bezpečnostních standardů.

Analýza rizik -

nezačínáme s posuzováním formálního plnění předpisů, ale zejména analyzujeme konkrétní situaci s představou, co se může stát (identifikace rizik). Jaká jsou reálná rizika pro život a zdraví zaměstnanců a to z pohledu možnosti úrazu a také z pohledu dlouhodobého vlivu na zdraví. Zde hraje největší roli praktická zkušenost auditorů.

Řízení rizik -

posuzujeme zda opatření zavedená firmou eliminují nebo dostatečně snižují rizika. Zde se uplatní zkušenost auditora v systémovém přístupu.

Legislativa -

porovnáváme zda politika bezpečnosti a řídící procesy zahrnují legislativní požadavky, zda je ve firmě sledován vývoj legislativy a následná aplikace.

Zdokonalování a zlepšování systému -

cílem není zakonzervovat stav odpovídající současným předpisům a bezpečnostní politice, chceme, aby se systém vyvíjel a zdokonaloval spolu s technologickým a sociálním vývojem ve firmě, aby tento proces byl automatickou součástí řízení firmy a nezatěžoval navíc firmu z hlediska lidského a finančního faktoru.

Kontaktujte nás
+420 222 310 605

Aktuality
1.10.2017 GDPR

LL-C Certification se připravuje na vydávání osvědčení aplikace GDPR, Evropské směrnice na ochranu osobních údajů ve spojení s podmínkami ÚOOU.

10.8.2017 certiikace GMP+ FSA

LL-C byla akceptována jako partner velmi uznávaného soukromého schématu pro bezpečnost krmiv GMP+ FSA. Toto certifikační schéma již 25 let vede trh v oblasti zajištění bezpečnosti krmiv.

starší aktuality