certifikace iso/iec 27001

Management bezpečnosti informačních systémů

Nová revize normy ISO/IEC 27001:2013

Koncem září 2013 byla mezinárodně publikovaná revize normy ISO/IEC 27001, která nahrazuje verzi z roku 2005 resp. 2006. Probíhá 2 leté přechodové období, kdy všechny nové certifikace od 1.10.2014 musí být již podle nové verze normy. Recertifikace a dozory lze ještě podle staré normy provádět, ale platnost všech certifikátů podle normy ISO/IEC 27001:2005 oficiálně končí 1.10.2015. LL-C (Certification) má akreditaci na tuto novou revizi normy!

Proč uplatňovat řízení bezpečnosti informací ?

Informace jsou dnes jedny z nejdůležitějších "aktiv" firmy. Co znamená pro Vaší firmu ztráta dat, vyzrazení obchodního tajemství nebo jen nefunkčnost informačního sytému? Pokud tato rizika jsou pro Vás podstatná z pohledu ohrožení chodu a rozvoje Vaší firmy, hledejte řešení v zavedení systému managementu bezpečnosti informací. Jeho certifikací prokážete svým partnerům důvěryhodnost pro vstup do jejich informačních systémů nebo pro vzájemné sdílení dat a informací. Rovněž se implementací a certifikací může do budoucna usnadnit plnění některých právních požadavků ohledně informační a kybernetické bezpečnosti. Získání utajovaných údajů konkurencí. Konkurence může využít databáze kontaktů na vaše zákazníky, může získat informace o vašich cenách, utajovaných výrobních technologiích nebo návodech, také informace o vašich klíčových zaměstnancích.

Ztráta dat.

Ztráta databází může znamenat ohrožení nebo zpomalení činnosti firmy, vysoké náklady na jejich rekonstrukci a mnohdy ztrátu zakázek nebo reklamace zákazníků. V případě ohrožení účetních nebo utajovaných osobních databází sankce ze strany státu.

Přerušování chodu firmy.

Neobvykle častá údržba systému, odstraňování poruch, nekompatibility, znamená, že se zaměstnanci firmy věnují jiné činnosti než je záměrem firmy. Zákazníci pochopí dočasné problémy, jen pokud se nevyskytují často a opakovaně, zejména když provozujete prodejny nebo sklady.

Kontaktujte nás
+420 222 310 605

Aktuality
1.10.2017 GDPR

LL-C Certification se připravuje na vydávání osvědčení aplikace GDPR, Evropské směrnice na ochranu osobních údajů ve spojení s podmínkami ÚOOU.

10.8.2017 certiikace GMP+ FSA

LL-C byla akceptována jako partner velmi uznávaného soukromého schématu pro bezpečnost krmiv GMP+ FSA. Toto certifikační schéma již 25 let vede trh v oblasti zajištění bezpečnosti krmiv.

starší aktuality