Certifikace ISO 22000, HACCP

Management bezpečnosti potravin - FSMS a systém řízení kritických bodů - HACCP

ISO 22000:2005

Jste už také zmateni z různých pečetí, značek, jistot, bodů, vlajek a dalších proklamací kvality na potravinářských výrobcích, nerozumíte názvům český výrobek vyrobený ze surovin z a mimo EU? V potravinářství a výrobě krmiv je několik málo mezinárodních standardů, které jsou celosvětově známé a nejsou primárně vytvořeny k marketingu, ale za účelem stanovit požadavky na systém bezpečnosti a tak být garancí pro konečného strávníka, že proces kontroly surovin, výroby a distribuce je sledován a navržen za účelem maximální bezpečnosti. Těmito standardy jsou požadavky na kontrolu kritických bodů (teploty, křížení surovin atd.) tedy HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) vydávaný v rámci tzv. „Codex Alimentarius“ Světovou zdravotnickou Organizací ( WHO - letos již 21 edice), PAS 220:2008 (norma která detailně popisuje systém nezbytných předpokladů pro bezpečnou výrobu potravinářských surovin) a norma ISO 22000:2005 (Systém managementu bezpečnosti potravin - FSMS), která všechny tyto předešle spojuje a definuje požadavky na systém bezpečnosti pro celý řetězec od primárních surovin po finální výrobek jeho obal, ochranu a distribuci. Všechny tyto opravdové standardy bezpečnosti potravin LL-C certifikuje a má z jejich uplatňováním ve světe rozsáhlé zkušenosti. Certifikační značky těchto standardů na potravinách jsou nejlepším odznakem systémů výroby potravin, který bychom chtěli vidět všude.

Požadavky na správnou výrobní praxi

Norma právě pro svou universálnost neřeší detailně správnou výrobní praxi, ale odkazuje na již osvědčené metodiky zejména týkajících se technologických postupů výroby, hygienických požadavků při výrobě, dopravě a skladování a kontrolních systémů

Požadavky HACCP

Norma přebírá požadavky již dlouhodobě používaného předpisu HACCP (Codex Alimentarius). Jedná se o systém preventivních opatření (kritických kontrolních bodů) pro zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů během všech postupů od výroby po prodej konečnému spotřebiteli, tj. při výrobě, zpracování, skladování, manipulaci, přepravě a maloobchodní distribuci. Zaměření je spíše na prevenci biologických, chemických a fyzikálních rizik než kontrolu hotových výrobků.

Systém managementu

Takto se stala norma v poslední době velmi žádanou, protože zavádí postupy řízení shodné s postupy na řízení kvality. Výrobce při vývoji nových potravin má možnost integrovat do technologických postupů interní požadavky na kvalitu výrobku s požadavky na zajištění nezávadnosti výrobku.

Zdokonalování a zlepšování systému

Cílem není zakonzervovat stav odpovídající současným předpisům a bezpečnostní politice, chceme, aby se systém vyvíjel a zdokonaloval spolu s technologickým a sociálním vývojem ve firmě, aby tento proces byl automatickou součástí řízení firmy a nezatěžoval navíc firmu z hlediska lidského a finančního faktoru.

Kontaktujte nás
+420 222 310 605

Aktuality
1.10.2017 GDPR

LL-C Certification se připravuje na vydávání osvědčení aplikace GDPR, Evropské směrnice na ochranu osobních údajů ve spojení s podmínkami ÚOOU.

10.8.2017 certiikace GMP+ FSA

LL-C byla akceptována jako partner velmi uznávaného soukromého schématu pro bezpečnost krmiv GMP+ FSA. Toto certifikační schéma již 25 let vede trh v oblasti zajištění bezpečnosti krmiv.

starší aktuality