Certifikace systémů řízení

Certifikace systémů řízení

Proč certifikovat?

Pokud pomineme požadavek zákazníka, aby jeho subdodavatel měl certifikovaný systém řízení, je certifikace nezávislým ověřením účinnosti systému řízení různých procesů ve firmě. Certifikace nabízí opakované nezávislé posouzení odborníky se zkušenostmi z vnějšího prostředí, umožňuje objevení rezerv, získání námětů ke zlepšení. V neposlední řadě může být auditor i nástrojem pro jednodušší prosazení změn v systému řízení jakýchkoliv procesů.

Kvalita produkce, vliv na životní prostředí, bezpečnost práce, bezpečnost informací, energetická spotřeba ...

To jsou klíčové parametry, které musí firma řídit. Často opatření vedoucí ke zlepšení jednoho parametru ovlivní negativně parametr druhý, integrovaný systém řízení umožňuje nacházet optimální řešení v oblasti investic, změn procesů nebo řízení lidských zdrojů.

Systém řízení a investice

Podle našich zkušeností pořízení nových výrobních zařízení a zejména jejich výměna velmi podstatně ovlivní chod firmy v blízké i vzdálenější budoucnosti. Při výběru požadavků na nová zařízení je potřeba integrovaně posoudit vliv na parametry v oblasti kvality produkce, energetické spotřeby, vlivu na životní prostředí nebo rizik bezpečnosti práce.

Změny procesů

Pokud dochází ke změně klíčových výrobních procesů, zpravidla z důvodu jejich optimálního nastavení, firma ztrácí určitou dobu hledáním a zkoušením. V případě integrovaného plánování a řízení je optimalizace procesu výrazně zkrácena.

Lidské zdroje

Výběr, školení, motivace a řízení lidí je stále nákladnější záležitostí. V případě integrovaného přístupu může docházet ke značným úsporám.

Kontaktujte nás
+420 222 310 605

Aktuality
30.6.2017 Akreditace ANSI/ANAB

LL-C v červnu 2017 prošla jako jedna z mála evropských certifikačních společností akreditací pro systémy managementu kontinuity podnikání ISO 22301 a managementu bezpečnosti dopravních řetězců ISO 28000 od americké akreditační autority ANSI/ANAB

1.4.2015 KVALITA A BEZPEČÍ

LL-C (Certification) získala od Ministerstva zdravotnictví ČR oprávnění k hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče podle vyhl. 102/2012 v rámci zákona o zdravotních službách, můžeme tedy klientům nabídnout nejširší portfolio nezávislých kontrol v oblasti lůžkových zdravotních služeb.

starší aktuality