CERTIFIKACE ISO 9001 & ISO 14001 & OHSAS
Disponujeme akreditacemi pro certifikace systémů řízení v široké škále oborů v oblasti výroby a poskytování služeb. Od nejznámější normy ISO 9001 v oblasti řízení kvality, přes ISO 14001 (management environmentu) a OHSAS 18001 (management bezpečnosti práce) po řadu dalších specializovaných norem.
CERTIFIKACE VÝROBKŮ, ZKOUŠENÍ
Hledáme vždy řešení, jak najít ekonomicky nejschůdnější cestu posouzení shody výrobku s požadavky. Pro posouzení se snažíme najít optimální metodu - zkoušením v laboratoři, imitací podmínek používání nebo ověření jen teoretickými výpočty či kombinací uvedených metod, pokud normy nebo předpisy nestanovují metodu přesnou.
INSPEKČNÍ SLUŽBY, LABORATOŘ
LL-C disponuje globální síti zkušených inspektorů. V oblasti inspekcí velkých celků a složitých zařízení preferujeme zkušenosti a kvalifikaci inspektora společně s pravidelnými kontrolami na místě výroby nebo kompletace zařízení. Pro inspekce jednodušších výrobků (kontrola funkčnosti, množství a balení) jsme schopni nabídnout přiměřené ceny díky síti inspektorů ve více než 40 zemích.
ZÁKON O HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ - SEMINÁŘ
LL-C (Certification) Czech Republic a.s. si vás dovoluje pozvat na jednodenní odborný seminář Zákon o hospodaření energií - nová povinnost pro firmy nad 250 zaměstnanců
BEZPEČNOST INFORMACÍ ISO 27001 & ISO 20000
Bezpečnost informací považujeme za klíčový faktor v podnikaní i veřejné správy. Poskytujeme akreditované certifikace podle norem ISO 27001 - management bezpečnosti informací a ISO 20000 - management IT služeb.
CERTIFIKACE EN ISO 3834 & EN 15085 & EN 1090
V oblasti svařování poskytujeme akreditované certifikace podle normy ISO 3834 - systém kvality ve svařování a EN 15085 – kvalita svařování kolejových vozidel. Jsme také notifikovanou osobou pro ocelové konstrukce podle EN 1090, poskytujeme akreditované schvalování WPQR a zkoušky svářečů.
ISO 22000 & HACCP
Existuje celá řada mezinárodních předpisů a norem týkajících se kontrolních postupů v oblasti výroby a distribuce potravin, proto ISO 22000, díky své univerzálnosti a složitosti spojuje a definuje požadavky na systém bezpečnosti a kritických kontrolních bodů pro celý řetězec od primárních surovin po finální výrobek jeho obal, ochranu a distribuci.
ŘÍZENÍ RIZIK
Posuzujeme zda opatření zavedená firmou eliminují nebo dostatečně snižují rizika. Zde se uplatní zkušenost auditora v systémovém přístupu. Legislativa - porovnáváme zda politika bezpečnosti a řídící procesy zahrnují legislativní požadavky, zda je ve firmě sledován vývoj legislativy a následná aplikace.